tilintarkastus & yritysjohdon
konsultointi
– Kokemuksella ja luottamuksella –

Tilintarkastus

Tilintarkastuksen keskeinen tehtävä on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan tarkastuskohteen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastajat ovat tarkastuskohteesta riippumattomia asiantuntijoita, joiden toimintaa ohjaa hyvä tilintarkastustapa sekä alan laatuvaatimukset.

Yritysjohdon konsultointi

Olemme yritysjohdon ja omistajien avoin, luotettava ja kokenut keskustelukumppani, joka ymmärtää asiakkaansa tarpeet sekä liiketoiminnan. Tavoitteenamme on myös tuoda uusia näkökulmia ja keskustelua yritysjohdon päätöksenteon tueksi.

Hallinto ja johtaminen

Tilintarkastuksen lisäksi avustamme asiakkaitamme (osin myös verkostojemme avulla) lähes kaikissa yrityksen hallintoon ja johtamiseen liittyvissä ja asioissa.

Tilintarkastusta ja yritysjohdon konsultointia
kokemuksella ja ammattitaidolla

  • Kauppatieteiden maisteri, Oulun Yliopisto (2008)
  • Yli 10 vuoden kokemus tilintarkastusalalta
  • KHT-tilintarkastaja vuodesta 2011 saakka
  • Laaja kokemus asiakasvastuullista tehtävistä sekä toiminnasta tarkastustiimien esimiehenä kansainvälisen tilintarkastusyhteisön palveluksessa
  • Tilintarkastustehtävät useilla eri toimialoilla sekä eri kokoisissa yrityksissä (mikroyrityksistä pörssiyhtiöihin, omistajayrittäjäyhtiöt ja perheyhtiöt, rahoituslaitokset, julkishallintoon kuuluvat yhteisöt, säätiöt ja yhdistykset jne.)
  • Laaja kokemus kansainvälisistä tehtävistä sekä neuvonta- ja konsultointipalveluista (mm. vuokratalouspäällikköpalvelut, yrityskauppa- ja yritysjärjestelytilanteet)